O GALERII


Galerie Zezula

Thunovská 18
118 00 Praha 1 - Malá Strana
GSM: +420 608 888 711
            +420 773 088 711
E-mail: galerie@galeriezezula.cz

Nacházejme krásu na místě, kam od nepaměti patří, tedy v domě, jehož historie je stejně dlouhá jako historie mnoha artefaktů, z nichž můžete vybírat ty, které Vám učarují.

Dům byl postaven panem Benešem z Kravař, úředníkem císaře a krále Karla IV. Před rokem 1370 koupil dům Petr Litomyšlský. V roce 1499 ho koupil nejvyšší kancléř Jan ze Šelmberka. V 17. století dům vlastnili Smyslovští a v roce 1668 ho Marie Anna Smyslovská odkázala pražskému konventu řádu Karmelitánů u Panny Marie Vítězné. Následně byl dům z řádu prodán Hartigům, kteří ho vlastnili 100 let, do roku 1818. V 15. století se domu říkalo kancelář královská, v 17. století dům U zlatého kapra, ale také Šelmberský či Smyslovský, podle majitelů. V době působení na Karlově univerzitě před první světovou válkou v tomto domě bydlel T.G.Masaryk a spisovatelka Teréza Nováková. Po první světové válce dům koupilo Německo jako své velvyslanectví a pro jeho potřeby ho upravoval v letech 1921- 1922 architekt Adolf Foehr. Dům je chráněn památkovým úřadem od roku 1952.

PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVA


Studiolo moderního sběratele

umění od pozdního středověku po současnost.Aktuální výstava nabízí k vidění díla uměleckého řemesla, výtvarné umění či fotografie.Návštěvníci se mohou těšit na práce Herriho met de Blese, Jana Brueghela mladšího (..)

Rolanda Saveryho, ale také, Vlaho Bukovace, Václava Brožíka či předního francouzského kubisty Juana Grise, či Běly Kolářové. Nevýznamné nejsou ani fotografie Jaromíra Funkeho, Františka Drtikola, Josefa Sudka či Jaroslava Rösslera. Otevírací doba po předchozí domluvě.
Přejít do aukčního domu